Alibaba.no

«I India og Kina bor det mer enn 2.5 milliarder mennesker som via 800 trosretninger med cirka 150 guder, lever mer eller mindre i fred og fordragelighet med hverandre. Muslimer har en eneste gud, en religion, en profet og en hellig bok. Men det er alltid konflikter mellom dem som koster menneskeliv. Når to muslimer braker sammen, roper de begge «Gud er stor!» – og dette høres like tydelig fra morderen som fra den som blir drept.» Islam minner meg om Kristendommen. Hitler og Bush har også sagt: «Gud er med oss!» Jeg har en mistanke om at disse stridighetene ikke dreier seg om religion – men religiøse mennesker som lar seg bruke som nyttige idioter for voldelige konflikter styrt av andres interesser.