انتخابات محلی شهر و استان در نروژ

انتخابات دو روزه نروژ  امروز ۱۴ سپتامبر تا ساعتی دیگر به پایان می رسد. در رای گیری انتخابات شوراهای محلی٬ استان و کلیسای نروژ سه موضوع اصلی نتیجه انتخابات این این دوره را رقم خواهد زد. در انتخابات شورای کلیسا کسانی دارای حق رای هستند که عضو کلیسای نروژ باشند .
دو شهر بزرگ نروژ بعد از سالها می توانند با یک رژیم سیاسی جدید روبرو شوند. حزب راست نروژ که سال هاست قدرت را در دو شهر بزرگ اسلو و برگن داشته است می تواند قدرت خود را از دست بدهد. تمامی پیش بینی های انتخاباتی از احتمال تغییر رژیم در این شهر ها خبر می دهند.
حزب محیط زیست که در سال ۱۹۸۸ تشکیل شده است مانند یک شهاب آسمانی در یک سال اخیر در حال تبدیل شدن به سومین حزب بزرگ نروژ است.
در تاریخ انتخابات نروژ اولین کسانی که دارای حق رای شدند شهروندانی بودند که مالیات پرداخت می کردند چون پرداخت مالیات بیشتر در شهر های بزرگ نروژ رایج بود. این بنیان اولین احزاب راست نروژ را گذاشت. با گسترش حق رای از کنترل کارفرمایان خارج و به همه مردان و سپس به زنان تعلق گرفت.
انتخابات بسیار زودتر از احزاب متولد شد. در همه شهر ها فقط یک لیست انتخاباتی وجود داشت. و هر کسی می توانست اسم خود را وارد لیست کند. به همین دلیل لیست های انتخاباتی بزرگتر وطولانی می شدند. یک قانون تشکیل یک لیست جدید را اجازه می داد ولی اگر لیستی اضافه می شد دیگر نمی توانست دوباره به لیست  فرد اولی برگشت. و این شروع به دنیا آمدن لیست های مختلف و پس از آن کم کم این لیست ها به احزاب سیاسی تعییر هویت دادند.
حزب جدید محیط زیست در اعتراض به احزاب کلاسیک نروز به وجود آمده است که در برنامه های خود محیط ریست را همیشه قربانی چانه زنی ها با دیگر احزاب برای رسیدن به یک توافق اجرا می کنند. حزب محیط زیست از قلب نیرو های چپ و میانه به وجود آمده است که می تواند سزنوشت رزیم سیاسی اسلو و برگن را عوض کند. این حزب اعلام کرده است که با هر حزبی که با برنامه های محیط ریستی آنها  هماهنگ باشد همکاری خواهد کرد. احزاب میانی هستند در نروژ که معمولا سرنوشت انتخابات را تعیین می کنند. چون در پایان کار این احزاب کوچک هستند که با اعتلاف با احزاب بزرگتر در تشکیل دولت و یا برنامه سیاسی مشخصی می توانند تغییرات بزرگی را به وجود آورند.
انتخابات شورای کلیسای این دوره از اهمیت زیادی برخوردار است چون معترضین به سیاست های رسمی کلیسا بویژه در برخورد با هموفیلی قصد شرکت در این دوره از انتخابات کلیسا را دارند که با رای خود نیروهای میانه و موافق هموفیلی را در حوزه های بیشتری از کلیسا به قدرت برسانند.