چه می خواستیم و چه شد

حکایت ها و داستان های زیادی را در فرهنگ و زبان مردم فارسی زبان با محتوای این ضرب المثل می توان پیدا کرد. از رنگ کردن گنجشگ و فروختن آن به جای بلبل تا رنگ کردن کردن هندوانه با اسپری. دروغ گفتن را در گفتار قهرمانان شاهنامه ای و نبردهای رستم هم می توان یافت. حال چه سود مولوی ندیدن… Read more »

انتخابات محلی شهر و استان در نروژ

انتخابات دو روزه نروژ  امروز ۱۴ سپتامبر تا ساعتی دیگر به پایان می رسد. در رای گیری انتخابات شوراهای محلی٬ استان و کلیسای نروژ سه موضوع اصلی نتیجه انتخابات این این دوره را رقم خواهد زد. در انتخابات شورای کلیسا کسانی دارای حق رای هستند که عضو کلیسای نروژ باشند . دو شهر بزرگ نروژ بعد از سالها می توانند… Read more »

قصه گوئي ایران در مرگ و انتظار

از سال ۲۰۰۰ تاکنون وضعیت قصه و قصه گوئی در ایران به شدت مخشوش بوده است بویژه در راستای هنری کار با کودکان و نوجوانان. آقای صادق رضائي سکوی مدیر عاملی را از محسن چینی فروشان در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به دست گرفت. سیاست فرهنگی صادق رضائی جشنواره قصه گوئی کانون پرورش را به ناگهان به سیر… Read more »

علی بابا

علی بابا با اخبار فرهنگی ٬ تئوری های داستان٬ دراما و پنجره ای به سوی هنر های نمایشی نروژ و موسیقی و ادبیات دوره نوینی از کار خود را آغاز می کند. همگام با علی بابا شما با ترجمه متون کهن٬ نیمه کهن و مدرن ادبیات و فرهنگ هنر نروژ چه در عرصه فرهنگ شفاهی و چه آکادمیک دسترسی خواهید… Read more »